Mgr. Lukášová Lukášová

Diplomová práce

SD EU a jeho současná role při ochraně a prosazování lidských práv a svobod

The CJEU and its Current Role in the Protection and Promotion of Human Rights and Freedoms
Anotace:
Cílem práce je zmapovat současnou roli Soudního dvora EU při ochraně a prosazování lidských práv a svobod. S ohledem na judikaturu SD EU práce identifikuje mechanismy, především řízení, které SD EU k ochraně lidských práv využívá, a oblasti lidských práv, ve kterých je tento soud zapojen. Jsou vymezeny vztahy SD EU k národním mechanismům ochrany lidských práv, zejména k národním soudům, i k Evropské …více
Abstract:
The aim of the thesis is to map the current role of the CJEU in the protection and promotion of human rights and freedoms. With regard to the case law of the CJEU, the thesis identifies the mechanisms, especially the proceedings, that the CJEU uses to protect human rights, and the areas in which this court is involved. The relations of the CJEU to national mechanisms, in particular to national courts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2022
  • Vedoucí: doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta