Bc. Jakub Piskla

Master's thesis

Strategic Analysis of the Branch of the Multinational Company

Strategic Analysis of the Branch of the Multinational Company
Abstract:
Cieľom tejto diplomovej práce je poskytnúť strategickú analýzu pobočky nadnárodnej spoločnosti. Teoretická časť sa zaoberá všeobecnými poznatkami o medzinárodných spoločnostiach, ich štruktúrou a spôsobmi vstupu na zahraničný trh. Neskôr sa práca venuje strategickému manažmentu, jeho procesu a čo je najdôležitejsie – strategickej analýze a jej postupu. Praktická časť je zameraná na predstavenie vybraného …more
Abstract:
The goal of this diploma thesis is to provide strategic analysis in a branch of the multinational company. Theoretical part discusses general knowledge about multinational companies, their structure and ways of entrance on the foreign market. Then it deals with strategic management, its process and most importantly, strategic analysis and its steps. Practical part is focused on introduction of selected …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta