Miroslava Kubusová

Bakalářská práce

Poslední vývoj v právní úpravě daně z přidané hodnoty v právu EU - nové tendence

Recent Developments in the EU Legislation Relating to the Value Added Tax - New Tendencies
Abstract:
The thesis deals with the value added tax in European law, focusing on the upcoming legislative changes. The beginning will be devoted to the harmonization and the reasons for the harmonization. Subsequently, the current method of collecting VAT will be approached and the shortcomings and problems associated with this method will be pointed out. The last chapters will cover the most important part …více
Abstract:
Práca sa zaoberá problematikou dane z pridanej hodnoty v práve Európskej únie, pričom je zameraná na nadchádzajúce legislatívne zmeny. Začiatok práce bude venovaný harmonizácií ako takej a dôvodom prečo k harmonizácií dochádza. Následne bude priblížený doterajší spôsob výberu dane z pridanej hodnoty a poukázané bude aj na jeho nedostatky a problémy s ním spojené. Najdôležitejšou časťou práce budú posledné …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2021
  • Vedoucí: prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta