Mgr. Bc. Ludmila Krulišová

Diplomová práce

Brünner Musikverein (1862-1939) - činnost a význam hudebního spolku v multikulturním Brně na přelomu 19. a 20. století

Brünner Musikverein (1862-1939) - the activity of the music association in the multicultural Brno at the turn of the 19th and 20th centuries
Anotace:
Cílem předložené magisterské diplomové práce je popsat zásadní milníky v činnosti významného německého hudebního spolku Brünner Musikverein (1862-1939). Součástí spolku byla o čtyři roky později založená spolková hudební škola. Hudební spolek pořádal každoročně pravidelné spolkové produkce. Záměrem práce je nastínit repertoár a dramaturgii těchto koncertů za éry tří uměleckých ředitelů (Otto Kitzlera …více
Abstract:
The aim of the Master's thesis is to describe the milestones of the important German music association Brünner Musikverein (1862-1939). Four years later, the federal music school was established as part of the association. The Music Association held regular federal productions every year. The aim of the work is to outline the repertoire and dramaturgy of these concerts for the era of three art directors …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Hudební věda