Theses 

Janáčkova varhanická škola v kontextu hudebního školství v Brně na přelomu 19. a 20. století – Mgr. et Mgr. BcA. Bc. Lenka Kučerová, DiS., Ph.D.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. et Mgr. BcA. Bc. Lenka Kučerová, DiS., Ph.D.

Disertační práce

Janáčkova varhanická škola v kontextu hudebního školství v Brně na přelomu 19. a 20. století

Janáček's Organists School in the Context of the Music Education in Brno at the Turn of the 19th and 20th Century

Anotace: Předkládaná práce sleduje výuku hudební teorie na brněnských spolkových školách, které měly význam při zakládání brněnské konzervatoře v roce 1919. Jsou to školy spolků Beseda brněnská, Vesna a Janáčkova varhanická škola. Podstatný vliv na hudební vzdělání v Brně měla činnost německého orchestrálního spolku Brünner Musikverein. Pokud to dovolil stav pramenů, jsou srovnány osnovy těchto škol, postup studia v teoretických předmětech a jejich učebnice.

Abstract: This thesis traces the teaching of musical theory in association schools of Brno, that played an important role during the foundation of Brno conservatory of musicin the year 1919. They are the schools of associations called Beseda Brněnská, Vesna and Janáček‘s organist school. The activity of German Orchestra Association Brünner Musikverein also had important influence upon musical education in Brno. If it was possible according to the condition of written source documents, this thesis compares the study programmes of these schools, progression of studying in theoretical subjects and their textbooks.

Klíčová slova: Janáčkova varhanická škola, Beseda brněnská, Brünner Musikverein, Svatopluk, Vesna, hudební školství, hudební teorie, Brno, 19./20. století, hudební spolek. Janáček’s Organ School, Music Education, Music Theory, Trun of the 19th and 20th Century, Music Association

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2018
  • Vedoucí: prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc., prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 14:34, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz