Bc. Martin Jeneš

Diplomová práce

Analýza knowledge managementu ve zvolené organizaci

Using of knowledge management in concrete organization
Anotace:
Poznávacím cílem mé diplomové práce je analyzovat KM ve zvolené organizaci z pohledu teoretického kontextu diskutovaných modelů KM a z pohledu konkrétních KM procesů Knowledge cycle modelu KM. V rámci teoretické části práce jsem identifikoval na základě komparace a teoretické syntézy KM modelů 8 základních skupin faktorů ovlivňujících KM. Každou z těchto 8 skupin faktorů jsem teoreticky analyzoval …více
Abstract:
Cognitive aim of my thesis is to analyze the KM in the selected organization from the perspective of theoretical context models discussed from the perspective of specific KM Knowledge Process Cycle Model KM. In the theoretical part I identified on the basis of comparison and synthesis of theoretical models of KM 8 basic groups of factors that affect KM. Each of these 8 groups of factors I analyzed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Josef Horňáček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje