Marie Šimůnková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Komunitní sociální práce v USA

Anotace:
Práce se zabývá komunitní sociální prací v USA. Jejím cílem je vymezit komunitní sociální práci v USA a vypracovat přehled soustav kompetencí komunitních sociálních pracovníků v USA. První část práce nastiňuje komunitní sociální práci v USA. Druhá část přináší tři soustavy kompetencí z prostředí USA. Jedná se o soustavu kompetencí podle Council of Social Work Education, dle Kirst-Ashman a Hull a dle …více
Abstract:
Thesis deals with community social work in USA. The goal is to describe community social work in USA and to work out a directory of lists of competencies of community social workers in USA. In the first part there is defined community social work in USA. The second one brings three lists of competencies from USA. These lists of competencies were made by Council of Social Work Education, by Kirst-Ashman …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Daniela Ochmannová
  • Oponent: Mgr. Miloslava Šotolová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

vyšší odborný program / obor:
Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce