Marek JANÁČEK

Diplomová práce

Možnosti a limity komunitní sociální práce se seniory

Possibilities and limits of community social work with the elderly
Anotace:
Diplomová práce s názvem ?Možnosti a limity komunitní sociální práce se seniory?, se věnuje problematice možností a limitů, jaké mají sociální pracovníci v rámci své komunitní práce zaměřenou na seniory. Pozornost je věnována domovům pro seniory v Moravskoslezském kraji. První část je teoretická a přesně objasňuje pojmy: stáří - definuje pojem stáří, popisuje adaptaci na stáří, kvalitu života ve stáří …více
Abstract:
This Master's thesis deals with options and limits community social work for elderly. Above all, this thesis is about problematic options and limits social worker in their community work for elderly, who lives in retirement homes in Moravian ? Silesian region. The first theoretical part defines concepts: old age ? definition concept old age, adaptation to old age, quality of life in old age and relate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016
Zveřejnit od: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Nytra

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANÁČEK, Marek. Možnosti a limity komunitní sociální práce se seniory. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií