Lenka Jechová

Bakalářská práce

Plnění příjmové části rozpočtu obce se zaměřením na vybrané transfery a jejich čerpání v konkrétních podmínkách obce Studenec

Income Budget Filling of Municipality Focusing on Specific Endowments and Its Usage in Specific Conditions in the Municipality of Studenec
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá hospodařením územních samosprávných celků. Konkrétně se jedná o plnění příjmové strany rozpočtu obce Studenec, kdy značná pozornost je věnována přijatým transferům a jejich čerpáním mezi lety 2011 -- 2013. Teoretická část práce je zaměřena na postavení, charakteristiku a rozpočty obcí. Praktická část práce se zabývá analýzou jednotlivých druhů příjmů ve sledovaném období …více
Abstract:
This thesis deals with economy of regional self-governing units. It mainly gives information about income budget filling of Studenec municipality, the biggest part deals with endowments and its usage over the years 2011 -- 2013. Teoretical part deals with characteristics and budgeting of municipalities. Practical part analyse all kinds of income in the relevant period, describes chosen endowments and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 2. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2014
  • Vedoucí: Hana Takáčová
  • Oponent: Štěpánka Nováková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/60121