Anna Saidlová

Master's thesis

Nestátní aktéři v mezinárodních vztazích: EU v boji proti plastovému odpadu se zaměřením na návrh 2018/0172

Non-state actors in international relations: EU´s action in combating plastic waste with focus on 2018/0172
Abstract:
S postupným rozvojem oboru mezinárodních vztahů se do pole zájmu odborníků začali dostávat i jiní než tradiční aktéři, jako tomu bylo a je v případě nestátních aktérů. Nestátní aktéři se, mimo jiné, podílejí svou činností i na vytváření nových standardů jak ve společnosti, tak v mezinárodních organizacích. Výjimkou není ani oblast environmentální politiky. Hlavním tématem této diplomové práce je proto …more
Abstract:
Although the International Relations (IR) as a field of study initially focused on purely traditional actors, the interest of IR experts has eventually shifted to other actors, including non-state actors. Non-state actors take part, among others, in setting new standards in society but also in international organizations. Environmental policy is no exception. The main theme of this diploma thesis is …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 2. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2020
  • Supervisor: Miloslav Machoň
  • Reader: Michal Strnad

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/79667

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní politika a diplomacie