Ing. Aleksandr Aleksandrovič KLJUČNIKOV

Doctoral thesis

Tvorba rozhodovacího modelu pro alokaci přímých zahraničních investic do Běloruska

Creation of the decision-making model for allocation of foreign direct investments into Belarus
Abstract:
Analýza historického vývoje a současného stavu běloruského hospodářství ukazuje, že země má velký nevyužitý potenciál pro přilákání přímých zahraničních investic vzhledem k dobré geografické poloze, vysoké úrovni rozvoje infrastruktury a dostatečného lidského kapitálu. Od roku 2007 realizuje běloruská vláda pokusy o reformování legislativy, spojené s podnikatelskou činností. Disertační práce je zaměřena …more
Abstract:
Analysis of historical development and current state of the Belarusian economy shows that the country has vast untapped potential for attracting of foreign direct investment due to the good geographical location, high level of infrastructure development and adequate human capital. Since 2007, Belarusian government attempts to reform the legislation relating to business activities. Dissertation focuses …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2012
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2012
  • Supervisor: prof. Ing. Jiří Polách, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KLJUČNIKOV, Aleksandr Aleksandrovič. Tvorba rozhodovacího modelu pro alokaci přímých zahraničních investic do Běloruska. Zlín, 2012. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe