Jana ŠVIHELOVÁ

Diplomová práce

Propria v Jungmannově Slovníku česko-německém

Proper Names in the Czech-German Dictionary by Josef Jungmann
Anotace:
Předmětem diplomové práce jsou propria v Jungmannově Slovníku česko německém (1834?1839). Cílem práce bylo vyexcerpovat ze Slovníku vhodný onymický materiál, který by tvořil východisko pro vlastní zkoumání. To je založeno na objektovém třídění vlastních jmen a na popisu proprií v rámci jednotlivých tříd. Úvodní část diplomové práce je věnována teoretickým poznatkům, které se vztahují ke zkoumané problematice …více
Abstract:
The object of this thesis are proper names in Josef Jungmann´s Czech-German dictionary (1834?1839). The aim of thesis was to collect, categorize and describe proper names from the first tome of Jungmann´s Dictionary (includung addendum). Own exploring is based on the object sorting proper names and describing propria within each class. The first part contains theoretical information. In the following …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2010
Zveřejnit od: 28. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2010
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠVIHELOVÁ, Jana. Propria v Jungmannově Slovníku česko-německém. Ostrava, 2010. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.6.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 6. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta