Bc. Kristýna Zelníčková

Master's thesis

Epizodičnost a kauzální propojenost: Narativní aspekty filmových pohádek Václava Vorlíčka z devadesátých let

Episodic Structure and Causal Connection: Narrative aspects of Václav Vorlíček's film fairy tales from the 1990s
Abstract:
Cílem práce je vysvětlit vypravěčské postupy a práci s postavami v pohádkách režiséra Václava Vorlíčka se zaostřením na trojici filmů z devadesátých let: Kouzelný měšec (1996), Pták Ohnivák (1997) a Jezerní královna (1998). Na základě Vorlíčkových pohádek ze 70. let lze sledovat vývoj směřující od epizodičnosti k rozsáhlejší kauzální propojenosti a celkovému většímu důrazu na záporné postavy.
Abstract:
Based on the narrative procedures, this diploma thesis tried to describe and explain Václav Vorlíček's authorial style in the field of fairytale creation. The main interest is put on fairytales made in the 1990s: The Magic Purse (1996), The Firebird (1997) and The Queen of the Lake (1998). On the basis of fairytales from the 1970s it is possible to trace how fairytale creation has evolved over several …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 12. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 1. 2021
  • Supervisor: Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Kateřina Šardická

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Film and Audio-Visual Culture Studies

Theses on a related topic