Bc. Kristýna Zelníčková

Diplomová práce

Epizodičnost a kauzální propojenost: Narativní aspekty filmových pohádek Václava Vorlíčka z devadesátých let

Episodic Structure and Causal Connection: Narrative aspects of Václav Vorlíček's film fairy tales from the 1990s
Anotace:
Cílem práce je vysvětlit vypravěčské postupy a práci s postavami v pohádkách režiséra Václava Vorlíčka se zaostřením na trojici filmů z devadesátých let: Kouzelný měšec (1996), Pták Ohnivák (1997) a Jezerní královna (1998). Na základě Vorlíčkových pohádek ze 70. let lze sledovat vývoj směřující od epizodičnosti k rozsáhlejší kauzální propojenosti a celkovému většímu důrazu na záporné postavy.
Abstract:
Based on the narrative procedures, this diploma thesis tried to describe and explain Václav Vorlíček's authorial style in the field of fairytale creation. The main interest is put on fairytales made in the 1990s: The Magic Purse (1996), The Firebird (1997) and The Queen of the Lake (1998). On the basis of fairytales from the 1970s it is possible to trace how fairytale creation has evolved over several …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kateřina Šardická

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

Práce na příbuzné téma