Bc. Hana Horáková

Bachelor's thesis

Výměna vzduchu a rozložení mikroklimatických parametrů v jeskyni Výpustek (Moravský kras)

Air exchange and microclimate parameter distribution in Výpustek Cave (Moravian Karst)
Abstract:
Teplota a vlhkost ovlivňují důležité krasové procesy (kondenzační koroze) a stavy (izotopické složení speleotém) v jeskyni. Prezentovaná práce je zaměřena na mikroklimatické proměnné (teplota a vlhkost vzduchu) v jeskyni Výpustek (Moravský kras). Cílem práce bylo přispět k lepšímu pochopení distribuce teplot a vlhkostí vzduchu v jeskyni v závislosti na vnějších podmínkách. Studie ukázala, že se jedná …more
Abstract:
Temperature and humidity influence important karst processes (condensation corrosion) and states (speleothem isotopic composition) in cave. The presented work was focused on microclimate variables (temperature and air humidity) in the Výpustek Cave (Moravian Karst). The aim of the work was to contribute to better understanding temperature/humidity distribution in cave in dependence on external conditions …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2012
  • Supervisor: doc. Ing. Jiří Faimon, Dr.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta