Theses 

Poezie všedního dne ve fotografii – Mgr. Lukáš BÁRTL

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Mgr. Lukáš BÁRTL

Doctoral thesis

Poezie všedního dne ve fotografii

Poetry of Everyday Life in Photography

Abstract: Disertační práce Poezie všedního dne ve fotografii je zaměřena na specifický proud české fotografie padesátých a šedesátých let 20. století. Snaží se o vymezení pojmu a určení okruhu autorů, kteří do daného proudu spadají. Práce se také zaměřuje na vztah fotografie a knižní produkce, periodického tisku a filmu.

Abstract: The doctoral thesis Poetry of everyday life in photography is focused on specific stream of Czech photography of 50's and 60's. The goal is to theoreticaly define what "poetry of everydal life" mean and also to define the group of the authors dedicated to the stream. Some of the chapters are focused on relation between poetry of everyday in photography and literature, press and cinema.

Keywords: dějiny umění, dějiny fotografie 20. století, Česká republika, poetry of everyday life

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 10. 2012
  • Accessible from:: 1. 10. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 1. 2013
  • Supervisor: Prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 1.10.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 1. 10. 2012 dostupné: světu
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

BÁRTL, Lukáš. Poezie všedního dne ve fotografii. Olomouc, 2012. disertační práce (Ph.D.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 23/2/2019 18:26, Week 8 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz