Mgr. Martina Vyroubalová

Bakalářská práce

Soubor interview se sportovci: Nové a málo známé sporty na stranách deníku MF DNES

Collection of interview with sportsmen: New and little known sports in MF DNES newspaper
Anotace:
Práce se věnuje výskytu informací o nových a málo známých sportovních disciplínách na stranách deníku MF DNES. Sportovní články a jejich tematika byly ve vybraném deníku sledovány v měsíci březnu 2011. Primárně je práce souborem interview s českými sportovci, kteří se věnují u nás málo známým či zcela novým sportům. Tato interview jsou určena pro regionální (jihomoravskou) přílohu MFDNES. Rozhovory …více
Abstract:
This bachelor diploma work deals with the placement of information about new and little known sports in the MF DNES newspaper. Sports articles and topics were observed in selected daily for a period of one month (March 2011). Primarily, this work is collection of interviews with sportsmen who doing some special unknown sports. This interviews are wrote for regional (south Moravian) supplement of MF …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Jiřina Salaquardová
  • Oponent: Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií