Bc. Lucie Sedláčková

Bakalářská práce

Vývoj mediálního obrazu sucha v České republice v deníku MF DNES mezi lety 1996-2015

The Development of Media's Representation of Drought in the Czech Republic in MF DNES Newspaper from 1996 to 2015
Anotace:
Výzkum v této bakalářské práci analyzuje mediální obraz sucha v deníku Mladá fronta DNES mezi lety 1996 a 2015. V celkovém vzorku 479 článků porovnává způsob pokrytí agendy sucha ve čtyřech nejsušších letech - 1999, 2003, 2008 a 2015. Cílem práce je zjistit, jak se ve vybraných letech proměnil zkoumaný mediální obraz, jestli novináři v čase dávají více do souvislosti sucho v České republice s globální …více
Abstract:
The research in this bachelor thesis analyzes the media image of drought in newspaper the Mladá fronta DNES from 1996 to 2015. In a total sample of 479 articles it compares the way of covering the drought agenda in the four driest years - 1999, 2003, 2008 and 2015. The aim of the thesis is to find out how the examined media image has changed in the selected years and whether journalists started to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Vojtěch Pelikán, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Skalík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií