Bc. Pavol Fabuš

Diplomová práce

Laschova teorie narcistní kultury jako inspirace pro mediální studia

Lasch's narcissism culture theory as an inspiration for media studies
Anotace:
Práce se pokouší představit teori narcistní kultury amerického historika Christophera Lasche jakožto inspiraci pro mediální studia. Činí tak analýzou vybraných mediálních teorií autorů Jeana Baudrillarda, Joshuy Meyrowitze, Neila Postmana a dvojice Brian Longhurst a Nicholas Abercrombie. Malá pozornost, kterou tyto teorie věnují roli mediálního publika je zde interpretována jako bílé místo, které by …více
Abstract:
The thesis aims to introduce the narcissism culture theory of american historian Christopher Lasch as an inspiration for media studies. It does so by analysing selected media theories of Jean Baudrillard, Joshua Meyrowitz, Neil Postman and Brian Longhurst with Nicholas Abercrombie. Little attention these theories draw to the role of media audience is interpreted here as a gap, which could be potentially …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2010
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika