Theses 

Authentic language in foreign language teaching – Mgr. Lenka Zemanová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy

Mgr. Lenka Zemanová

Diplomová práce

Authentic language in foreign language teaching

Authentic language in foreign language teaching

Anotace: Tato diplomová práce se zaměřuje na autentické materiály a jejich použití při výuce anglického jazyka. Teoretická část definuje autentické materiály a zamýšlí se nad nimi mimo jiné z pohledu didaktických přístupů a metod, nebo možné hodnotě autentických materiálů ve vztahu ke vzdělávacím cílům a bere v úvahu státní vzdělávací školní osnovy a jejich cíle. Praktická část se zabývá způsoby, jak žákům pomoci překonat problémy, které se mohou objevit při práci s původním/autentickým jazykem. Jsou zde zhodnoceny výsledky tohoto výzkumu.

Abstract: This diploma thesis focuses on authentic materials and their application in the ELT classroom. Its theoretical part defines the term of authentic materials and looks at them for example from the view of the teaching approaches and methods, or their value in relation to objectives of ELT, in regard to contemporary national educational curriculum documents. The practical part concentrates on scaffolds helping students overcome the challenge of authentic language. The survey evaluation of the results is presented here.

Keywords: Autentický – původní jazyk, autentické materiály, druhy autentických materiálů, komunikativní kompetence, metody, přístupy, učební pomůcky a materiály, cíle, kurikulární dokumenty- Bílá kniha, RVP, SERR, klíčové kompetence, skutečný jazyk, původní použití jazyka ve třídě, písničky, filmy, knihy, menu, povzbuzení a podpora, Authentic language, authentic materials, kinds of authentic materials, aspects of authentic language, approaches, methods, communicative competence, teaching aids, teaching materials, objectives, curricular documents – White Paper, FEP EE, CEFR, key competences, real discourse, songs, films, books, scaffold, encouragement

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A.
  • Oponent: Mgr. Bc. Šárka Dohnalová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 14:41, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz