Ján KERDÍK

Bakalářská práce

Analýza implementace regionální politiky v ČR zaměřená na Jihomoravský kraj

The Analysis of Implementation of Regional Policy in Czech Republic Focused on Southern-Moravian Region
Anotace:
Od vstupu České republiky do Evropské unie v roce 2004 došlo k nárůstu významu regio-nální politiky. Nárůst významnosti regionální politiky jako hlavního činitele regionálního rozvoje souvisí s možností čerpat finanční pomoc od Evropské unie zaměřenou na posilo-vání hospodářské, sociální a územní soudržnosti. Vytvoření krajů a následně regionů soudržnosti umožnilo přijetí prostředků kohezní politiky …více
Abstract:
Since the Czech Republic entered the EU in 2004 there has been a growth in significance of regional politics. This growth is linked to the option of financial assistance offered by EU which would be used to strengthen the economical, social and territorial coherence. The region-building process allowed the adoption of cohesivel politics means. In the theoretical part of my work I will introduce the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2012
Zveřejnit od: 18. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Pavel Grebeníček

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KERDÍK, Ján. Analýza implementace regionální politiky v ČR zaměřená na Jihomoravský kraj. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe