Bc. Natálie Volková

Diplomová práce

Kohezní politika EU a podpora inovačního podnikání v nových členských zemích

EU Cohesion Policy and Support for Innovation Enterprise in the New Member States
Anotace:
Diplomová práce „Kohezní politika EU a podpora inovačního podnikání v nových členských zemích“ srovnává operační programy na období 2014 – 2020 Litvy, Slovinska a Estonska z celkového hlediska, ale zejména v oblastech zaměřených na výzkum a inovace a na konkurenceschopnost malých a středních podniků. První část práce je věnována průřezu dosavadních smluv, politik a strategií, které jsou vydané Evropskou …více
Abstract:
The diploma thesis "EU Cohesion Policy and Support for Innovative Entrepreneurship in the New Member States" compares the operational programs for the period 2014-2020 of Lithuania, Slovenia and Estonia in general, but especially in areas focused on research and innovation and competitiveness of small and medium enterprises. The first part of the work is focused on a cross-section of existing treaties …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta