Bc. Marcela Bařinová

Diplomová práce

Tvorba Iodininu u bakterie Acidithiobacillus thiooxidans

Production of Iodinin by Bacteria Acidithiobacillus thiooxidans
Anotace:
V této diplomové práci se zabýváme produkcí fenazinového pigmentu iodininu u bakterie Acidithiobacillus thiooxidans. V teoretické části byla vypracována literární rešerše o bakterii A. thiooxidans a fenazinových pigmentech se zaměřením na iodinin. V praktické části jsme se věnovali optimalizaci produkce iodininu u této bakterie. Pigment byl z bakteriálního média a peletu vyizolován ethylesterem kyseliny …více
Abstract:
This thesis deals with the production of phenazines pigment iodinin by bacteria Acidithiobacillus thiooxidans. The theoretical part introduces literature research about bacteria A. thiooxidans and phenazines pigments with the focus on the iodinin. The experimental part pays attention to optimization of iodinin production by this bacteria. The pigment was isolated from bacterial medium and pellet with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Oldřich Janiczek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biochemie / Analytická biochemie

Práce na příbuzné téma