Jakub Trojánek

Bakalářská práce

Prevence katetrových infekcí cévního řečiště

Prevention of catheter bloodstream infections
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřená na prevenci katétrových infekcí cévního řečiště, zejména pak na ošetřování centrálních žilní a arteriálních katétrů. V teoretické práci jsem se zaměřil na to, jak správně dané katétry zavádět a jak ošetřovat. Jaké techniky se u zavádění používají, abychom zvýšili ochranu katétru před vstupem infekce do krevního řečiště. V praktické části jsem vyhodnotil rozeslané dotazníky …více
Abstract:
My bachelor thesis focuses on the prevention of caterer infections of bloodstream, especially on the treatment of central venous and arterial caterers. In theoretical part, I have focused on the right application and treatment of the caterers and the techniques that are used during the treatment in order to increase the protection of the caterer before the infection enters bloodstream. In the practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Martina Rabová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Trojánek, Jakub. Prevence katetrových infekcí cévního řečiště. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií