Ing. Martin Vavruška

Diplomová práce

Digitální technologie ve výuce stavebních oborů

Digital technology in the teaching of construction disciplines
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou digitálních technologií využívaných pedagogy při výuce stavebních oborů na středních školách. Předmětem této práce je představit, popsat, interpretovat a navrhnout využívání různých druhů digitálních technologií při vyučování stavebních oborů na středních odborných školách. Práce se skládá z teoretické a empirické části, které jsou dále členěny do jednotlivých …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of digital technologies used by pedagogues when teaching construction disciplines at secon-dary schools. The subject of this work is to present, describe, interpret and propose the use of various types of digital technologies in the tea-ching of construction disciplines at secondary vocational schools. The work consists of a theoretical and empirical part, which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2023
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
  • Oponent: PhDr. Jan Válek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta