Jiří Nehyba

Diplomová práce

Regionální disparity v přílivu přímých zahraničních investic do České republiky – případová studie Ústecký kraj

Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou regionálních disparit z hlediska přílivu přímých zahraničních investic do České republiky. V teoretické části je téma nejprve představeno na základě vybrané literatury. Pozornost je věnována především pojmům přímá zahraniční investice a investiční pobídka. V praktické části je práce zaměřena zpočátku na zhodnocení přílivu PZI do České republiky (celkový objem …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the problem of regional disparities in terms of FDI inflows into the Czech Republic. In the theoretical part, the topic is first introduced on the basis of selected literature. The attention is paid to the terms such as foreign direct investment and investment incentive. In the practical part, the thesis focuses on the evaluation of FDI inflows into the Czech Republic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2015
Identifikátor: http://theses.cz/id/auoos8/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykův ústav vyšších studií

České vysoké učení technické v Praze

Masarykův ústav vyšších studií

Magisterský studijní program / obor:
Řízení rozvojových projektů / Řízení regionálních projektů