Jiří Nehyba

Master's thesis

Regionální disparity v přílivu přímých zahraničních investic do České republiky – případová studie Ústecký kraj

Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou regionálních disparit z hlediska přílivu přímých zahraničních investic do České republiky. V teoretické části je téma nejprve představeno na základě vybrané literatury. Pozornost je věnována především pojmům přímá zahraniční investice a investiční pobídka. V praktické části je práce zaměřena zpočátku na zhodnocení přílivu PZI do České republiky (celkový objem …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the problem of regional disparities in terms of FDI inflows into the Czech Republic. In the theoretical part, the topic is first introduced on the basis of selected literature. The attention is paid to the terms such as foreign direct investment and investment incentive. In the practical part, the thesis focuses on the evaluation of FDI inflows into the Czech Republic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2015

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykův ústav vyšších studií