Vladimír VÝMOLA

Bakalářská práce

Jazyková vybavenost Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky

Language skills of the Rescue Department of the Fire Rescue Brigade of the Czech Republic
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou z oblasti jazykové vybavenosti příslušníků Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky (ZÚ HZS ČR). Cílem práce je zmapování jazykové vybavenosti příslušníků ZÚ HZS ČR, zjištění jejich jazykových znalostí a komunikační úrovně. Výstupem této bakalářské práce bude vyhodnocení jejich znalostí, navrhnutí nejlepšího možného řešení při jejich …více
Abstract:
This bachelor work deals with the issues of the language skills of members of the Rescue department of the Fire rescue brigade of the Czech republic (RD FRB CR). The aim of this work is to map the language skills of members of the RD FRB CR, find out their knowledge of foreign languages and the level of their communication skills. The output of this bachelor work will be the evaluation of their skills …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
Zveřejnit od: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jana Vavrošová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VÝMOLA, Vladimír. Jazyková vybavenost Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací