Bc. Jana Pitáková, DiS.

Diplomová práce

Motivace k dalšímu vzdělávání sociálních pracovníků pracujících v nestátní neziskové sféře

Motivation to the further education of social workers working in non-profit sector
Anotace:
Anotace Oblast sociální práce je stejně jako každá jiná profese protkána řadou nejasností, úskalí a problémů. Jde bezesporu o progresivní obor, který reaguje na aktuální společenské podmínky a požadavky. Aby byl sociální pracovník schopen plnit svoji nelehkou úlohu ve společnosti, nezbývá mu nic jiného, než začít pracovat na svém profesním rozvoji a dále se vzdělávat. Diplomová práce Motivace k dalšímu …více
Abstract:
Annotation Abstract The field of social work is as well as every other profession interwoven by a lot of doubt, difficulties and problems. It undoubtedly belongs among progressive branches responding to current social conditions and demands. Social workers ought to work on their professional development and further education to be able to carry out their difficult task in society. This thesis goals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Daniela Jaklová Střihavková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií