Lenka Fraňková

Diplomová práce

Vnímání bariér ve vzdělávání romskými klienty zařazenými do sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Perceived educational barriers of Roma clients put on the activitation services for families with children
Anotace:
Anotace Diplomová práce je zaměřena na vnímání bariér ve vzdělávání dětí romských klientů sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (dále jen SAS), kteří žijí v sociálním vyloučení. Jejím hlavním cílem je zjistit, jak romští klienti této sociální služby vnímají bariéry ve vzdělávání svých dětí. Práce je rozdělena na dvě části. První část je teoretická, kde můžeme nalézt syntézu poznatků o sociálním …více
Abstract:
Annotation This diploma thesis deals with the perception of barriers to education of the children of Roma clients of the social activation services for families with children (herein as SAS) that live in socially excluded areas. The main goal is to find out how the Roma clients that take advantage of this service view these barriers to education faced by their children. The work is split into two parts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta