Tereza NOŽIČKOVÁ

Bakalářská práce

The 2012 U.S. Presidential Debates: A Discourse Analysis

The 2012 U.S. Presidential Debates: A Discourse Analysis
Abstract:
The thesis analyses the discourse of American presidential debates that were held in 2012. The thesis is divided into the theoretical part and the practical part. This thesis tries to answer the question whether the linguistic features, characterized in the theoretical part, are used in debates and which of the two presidential candidates use these features more effectively.
Abstract:
Tato práce se zabývá analýzou diskurzu Amerických prezidentských debat, které se konaly v roce 2012. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Tato práce se snaží odpovědět na otázku, zdali jsou lingvistické prostředky, shrnuté v teoretické části, uplatňovány v debatách a který z prezidentských kandidátů využívá tyto prostředky efektivněji.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013
Zveřejnit od: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lenka Drábková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOŽIČKOVÁ, Tereza. The 2012 U.S. Presidential Debates: A Discourse Analysis. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi