PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková

Doctoral thesis

Aktivita jako projekt: Etnografie volnočasových center pro seniory

Activity as project: Ethnography of centres offering leisure-time activities for seniors
Anotácia:
Práce představuje koncept aktivního stárnutí jako produkt moderních režimů moci a vědění vynořujících se v kontextu demografických trendů spojených s tzv. stárnutím populace. Vychází z tříleté etnografické studie dvou center nabízejících volnočasové aktivity pouze pro seniory/ky, již se při své práci na představu aktivního stáří explicitně odvolávají. Centra samotná lze vnímat jako jedny z výrazných …viac
Abstract:
The thesis analyses the concept of active ageing as a product of modern regimes of power and knowledge. A three year ethnographic study was conducted in two centres offering seniors-only leisure-time activities that strongly referred to the idea of active ageing. These centres can be considered as significant actors that translate the idea of active ageing into a particular approach to seniors. The …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2011
  • Vedúci: prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Ivo Možný, CSc., doc. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií