Theses 

Social Media Marketing as a Communication Tool for the Small Czech Enterprise, TREND gastronomie s.r.o. – Dominika Kozlovská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Dominika Kozlovská

Bakalářská práce

Social Media Marketing as a Communication Tool for the Small Czech Enterprise, TREND gastronomie s.r.o.

Social Media Marketing as a Communication Tool for the Small Czech Enterprise, TREND gastronomie s.r.o.

Abstract: This bachelor thesis is aimed at digital and social media marketing techniques and their possible utilization or enhancements in the firm TREND gastronomie s.r.o. Theoretical part deals with the findings from literary sources focused on both the Internet and traditional communication media plus marketing itself. Then, the analysis introduces and analyses sit-uation of the firm and its competitors. Finally, benchmarking, SWOT and PEST analysis, IFE and EFE Matrixes may confirm or disprove the hypothesis and possibly, the author will suggest any recommendations in order to enhance firm's marketing techniques.

Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá technikami digitálního a social media marketingu a jejich případným zavedením či vylepšením ve firmě TREND gastronomie s.r.o. Teoretická část zkoumá poznatky z odborné literatury nejen o online marketingu, ale i o tradičních komuni-kačních médiích a marketingu obecně. Praktická část poté představí a analyzuje současnou situaci zvolené firmy a jejich konkurentů. Pomocí benchmarkingu, SWOT a PEST analýzy, IFE i EFE matice autor vyvrátí či potvrdí danou hypotézu a případně navrhne doporučení pro zlepšení marketingu dané firmy.

Keywords: digitální marketing, sociální média, Internet, marketingové techniky, komunikační mix, komunikační média, benchmarking

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016
  • Zveřejnit od: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/wps/portal/eprihlaska-vysledky?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=41987 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Kozlovská, Dominika. Social Media Marketing as a Communication Tool for the Small Czech Enterprise, TREND gastronomie s.r.o.. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 4. 2019 18:40, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz