Dominika Kozlovská

Bakalářská práce

Social Media Marketing as a Communication Tool for the Small Czech Enterprise, TREND gastronomie s.r.o.

Social Media Marketing as a Communication Tool for the Small Czech Enterprise, TREND gastronomie s.r.o.
Abstract:
This bachelor thesis is aimed at digital and social media marketing techniques and their possible utilization or enhancements in the firm TREND gastronomie s.r.o. Theoretical part deals with the findings from literary sources focused on both the Internet and traditional communication media plus marketing itself. Then, the analysis introduces and analyses sit-uation of the firm and its competitors. …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá technikami digitálního a social media marketingu a jejich případným zavedením či vylepšením ve firmě TREND gastronomie s.r.o. Teoretická část zkoumá poznatky z odborné literatury nejen o online marketingu, ale i o tradičních komuni-kačních médiích a marketingu obecně. Praktická část poté představí a analyzuje současnou situaci zvolené firmy a jejich konkurentů. Pomocí …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016
Zveřejnit od: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kozlovská, Dominika. Social Media Marketing as a Communication Tool for the Small Czech Enterprise, TREND gastronomie s.r.o.. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi