Mgr. Kristina Kleinwächterová

Bachelor's thesis

Kvalita života jako faktor suburbánní migrace

Quality of life as a factor of suburban migration
Anotácia:
Hlavním tématem bakalářské práce je analýza faktorů kvality života působících jako migrační pull faktory v rámci procesu suburbanizace. Úvodní část práce se zabývá prostorovostí a intenzitou samotného fenoménu suburbanizace. Dále je rozebrán koncept kvality života a je nastíněn způsob zkoumání tohoto jevu. Empirická část zjišťuje faktory kvality života a zkoumá vnímání kvality života obyvateli suburbií …viac
Abstract:
Principal theme of this bachelor's thesis is an interpretation of quality of life factors that are having effect on migration pull factors within the framework of the suburbanization process. The beginning of the thesis is concerned with the spatial distribution and intensity of the phenomenon of suburbanization. In the next part the concept of quality of life is analysed and a means of researching …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2012
  • Vedúci: Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Robert Osman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta