Magdaléna Pohorská

Bachelor's thesis

Komparace systému odborné přípravy příslušníků bezpečnostních sborů v rámci Evropské unie

Comparison of the system of training of members of security forces within the European Union
Abstract:
Práce se zabývá komparací systémů odborné přípravy příslušníků Vězeňské služby v České republice a dalších vybraných zemích Evropské unie. Cílem je shrnutí zjištěných poznatků a jejich samotná komparace. První teoretická část se zabývá obecnou charakteristikou vězeňství, jeho historii a současnosti a také vývoji vzdělávacího procesu. Další kapitola je věnována tématu věznic, vězeňské službě, popisu …more
Abstract:
The thesis deals with a comparison of the systems of professional training of prison officers in the Czech Republic and other selected countries of the European Union. The aim is to summarize the findings and to compare them. The first theoretical part deals with the general characteristics of the prison system, its history and present as well as the development of the training process. The next chapter …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2023

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2023
  • Supervisor: Ing. František Vlach, Ph.D.
  • Reader: Ing. Petr Wenzel

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: AMBIS vysoká škola, a.s.