Gabriela Smolová

Bakalářská práce

Účtování a vykazování projektů Public Private Partnership v České republice

accounting and reporting the Public Private Partnership in the Czech Republic
Anotace:
Cílem bakalářské práce je poskytnout ucelený pohled na účtování a vykazování projektů Public Private Partnership v České republice. Práce je rozdělena na dvě základní části, na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část práce se zaměřuje na definování pojmu PPP a jeho charakteristických znaků, které jsou stěžejní nejen pro oblast účetnictví. Dále se zabývá popisem právního prostředí PPP v …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to provide a compact insight on project accounting and reporting the Public Private Partnership in the Czech Republic. The work is divided in two main parts, the theoretical part and the practical part. The theoretical part is focused on the definition of the term PPP and its characteristics, which are fundamental not only for the accounting domain. Further, it deals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedoucí: Michal Svoboda
  • Oponent: Lukáš Poutník

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/45954