Jana Kopecká

Bakalářská práce

Komparace nerovného odměňování žen a mužů v České republice a Německu s důrazem na veřejný a soukromý sektor

Comparison of the gender pay gap in the Czech Republic and Germany with a focus on the public and private sector
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou a následnou komparací gender pay gap v České republice a v Německu v rámci veřejného a soukromého sektoru mezi lety 2010 až 2018. Analýza se zaměřuje na jedno odvětví z každého sektoru, konkrétně na peněžnictví a pojišťovnictví ze soukromého sektoru a na zdravotnictví a sociální péči ze sektoru veřejného. Práce si klade za cíl zjistit, jak se liší gender pay gap …více
Abstract:
The thesis deals with an analysis which is followed by a comparison of the gender pay gap in the Czech Republic and Germany within the public and private sector from 2010 to 2018. The analysis focuses on one branch from each sector, namely financial and insurance activities which represent the private sector and human health and social work activities which represent the public sector. The thesis aims …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 9. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2021
  • Vedoucí: Jarolím Antal
  • Oponent: Eva Grebe

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/82843