Anastasiia Kondratova

Bakalářská práce

Metody asistované reprodukce

Methods of Assisted Reproduction
Anotace:
KONDRATOVA, Anastasiia. Metody asistované reprodukce. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Stupeň kvalifikace: Bakalář (Bc.). Vedoucí práce: PhDr. Ivana Jahodová, PhD. Praha. 2020. 67 s. Tématem bakalářské práce jsou metody asistované reprodukce. Hlavním cílem práce je srozumitelný popis existujících metod asistované reprodukce a analýza konkrétního případu výběru vhodné metody pro léčbu neplodnosti …více
Abstract:
KONDRATOVA, Anastasiia. Methods of Assisted Reproduction. Medical College. Degree: Bachelor (Bc.). Supervisor: PhDr. Ivana Jahodová PhD. Prague. 2020. 67 pages. The topic of this bachelor thesis are the methods of assisted reproduction. The main objective of the thesis is to provide a clear description of existing methods of assisted reproduction and to analyse a specific case of selecting a suitable …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Ivana Jahodová, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Magdalena Kučerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická