Ing. Kamila Sedláčková

Bachelor's thesis

Dlouhodobá nezaměstnanost v zemích EU

Long-term unemployment in EU countries
Abstract:
Bakalářská práce „Dlouhodobá nezaměstnanost v zemích EU“ si klade za cíl zhodnotit aplikovatelnost konceptu flexicurity při řešení problému dlouhodobé nezaměstnanosti, jenž je v současnosti jedním z hlavních fenoménů ekonomiky EU. Jádrem práce je zhodnocení efektivity konceptu. To je založeno na analýze jednotlivých prvků konceptu na úrovni identifikovaných rizikových skupin pracovníků, které jsou …more
Abstract:
The thesis „Long-term Unemployment in EU Countries“ aims to evaluate the feasibility of the flexicurity concept in solving the problem of long-term unemployment, one of the main phenomena of the current EU economy. The core of the thesis is the evaluation of the flexicurity concept effectiveness. This is based on an analysis of individual concept elements while examining employees at risk, who are …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Veronika Vlková
  • Reader: Ing. Jan Jonáš, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií