Bc. Petra Sudolská

Diplomová práce

Nákupní chování vybraného spotřebitelského segmentu mládeže

Shopping behavior of selected consumer segment of youth people
Anotace:
Diplomová práce se zabývá nákupním chováním vybraného spotřebitelského segmentu mládeže, konkrétně generace Z. Jedná se o mládež, která se narodila mezi lety 1995 až 2014, a která bude čím dál více ovlivňovat spotřebitelský trh. Cílem diplomové práce je porozumět nákupnímu chování generace Z a následně navrhnout doporučení, jakou cestou a jakými způsoby by měli obchodníci a marketéři tuto generaci …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the purchasing behavior of the selected segment of youth people, the generation Z. To this generation belong people who were born in between 1995 and 2014. Those, who will affect the consumer market increasingly in the future. The main aim of this dissertation is to understand the behavior of the „Zeds” and then, give suggestion to the dealers and the marketers about how …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.
  • Oponent: Mgr. Pavel Kotyza

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní