Theses 

Efektivní vzdělávání jako nástroj řízení lidských zdrojů determinující úspěšnost podnikání – Bc. Veronika Mondeková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Veronika Mondeková

Diplomová práce

Efektivní vzdělávání jako nástroj řízení lidských zdrojů determinující úspěšnost podnikání

Effective Education as a Tool for Human Resource Management, Determining a Business Success

Anotace: Cílem předložené diplomové práce je na základě zpracování teoretických východisek problematiky efektivního vzdělávacího systému jako determinantu úspěšného podnikání zrealizovat analýzu efektivnosti vzdělávacího systému na vybraném vzorku velkých strojírenských společností Jihomoravského kraje, a na základě sumarizace zjištěných výsledků navrhnout opatření pro jejich budoucí praxi. Diplomová práce je součástí řešení výzkumného projektu AKADEMIE STING IGA_AS_02 „Management a marketing“.

Abstract: The diploma thesis deals with the importance of effective education and its influence on business success. The aim of the submitted thesis is to analyze the effectiveness of the educational system on a selected sample of the large engineering companies of the South Moravian Region based on the theoretical background of the effective educational system as a determinant of the successful entrepreneurship and to propose measures for their future practice. The thesis is a part of a research project analysis of the STING ACADEMY named IGA_AS_02 "Management and Marketing".

Klíčová slova: Řízení lidských zdrojů, lidské zdroje, vzdělávání, rozvoj, efektivnost vzdělávacího procesu, podnikání, determinanty úspěšnosti, Human resources management, human resources, education, development, efficiency of the educational process, entrepreneurship, determinants of success

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ing. Renáta Ježková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Vlašic

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 7. 2019 01:28, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz