Bc. Ivana Tesařová

Bakalářská práce

Vzdělávání žáků s poruchou pozornosti spojenou s hyperaktivitou

Education of pupil with Attention Deficit Hyperactivity Disorder
Anotace:
Anotace Bakalářská práce se zabývá problematikou vzdělávání žáků s poruchou pozornosti a hyperaktivitou. První kapitola je věnována teoretickým poznatkům o této poruše chování. Jsou zde uvedeny definice této poruchy, příčiny vzniku. Můžeme se i dočíst jak tuto poruchu prožívají dospívající a dospělí jedinci. Uvedeny jsou zde i možnosti nápravy a diagnóza této poruchy. Druhá kapitola je zaměřena na …více
Abstract:
Annotation Bachelor thesis deals with the education of students with attention deficit hyperactivity disorder. The first chapter is devoted to theoretical knowledge about this disorder behavior. There are definitions of the disorder, causes. We can also read about how the disorder experienced by teens and adults. Listed here are the possibilities of rehabilitation and diagnosis of this disorder. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Pavla Dvořáková
  • Oponent: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta