Bc. Eva Horčicová

Diplomová práce

Stres a osobnost učitele

Stress and teachers personality
Anotace:
Předložená diplomová práce Stres a osobnost učitele se zabývá stresem a jeho vlivem na osobnost učitele s přihlédnutím na odlišnosti a možnosti českého a rakouského prostředí. V teoretické části jsou definovány hlavní pojmy problematiky stresu. Tato část se zabývá příznaky stresového stavu, reakcí na stres a fázemi stresu. Specifikuje osobnost učitele a popisuje faktory jeho pracovní zátěže. Objasňuje …více
Abstract:
The thesis called „Stress and teacher´s personality“ deals with stress and its influence on the personality of a teacher, taking into account the possibilities of differences of the Czech and Austrian environment. The theoretical part describes the main terms of stress. This part deals with the symptoms of stress condition, responses to stress and the phases of stress. The personality of the teacher …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2012
  • Vedoucí: prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství německého jazyka a literatury pro základní školy