Bc. Kateřina Veverková

Diplomová práce

Stres u žáků 2. stupně základní školy a jejich způsoby vyrovnávání se se stresem.

Stress amongst the second grade pupils of the elementary school, and their ways of coping with it.
Anotace:
Tato práce je zaměřená na problematiku stresu. Dozvíme se v ní, co to je stres, jaké jsou jeho příčiny, jak se projevuje a jaký má dopad na lidský organismus. Také se zde dočteme o copingových strategiích, dozvíme se bližší informace o relaxaci a ukážeme si vybrané relaxační techniky. V práci jsou také popsané vybrané terapie s relaxačním účinkem, jako je arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie a …více
Abstract:
This thesis is focused on the issue of stress. It covers what the stress is, what its causes are, how it manifests and what impact it has on the human body. There are also coping strategies included with more information about relaxation and a few selected therapies with relaxation effect. Few selected therapies with relaxation effect are described, such as art therapy, drama therapy, music therapy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Radim Slaný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta