Bc. Eva Horčicová

Master's thesis

Stres a osobnost učitele

Stress and teachers personality
Abstract:
Předložená diplomová práce Stres a osobnost učitele se zabývá stresem a jeho vlivem na osobnost učitele s přihlédnutím na odlišnosti a možnosti českého a rakouského prostředí. V teoretické části jsou definovány hlavní pojmy problematiky stresu. Tato část se zabývá příznaky stresového stavu, reakcí na stres a fázemi stresu. Specifikuje osobnost učitele a popisuje faktory jeho pracovní zátěže. Objasňuje …more
Abstract:
The thesis called „Stress and teacher´s personality“ deals with stress and its influence on the personality of a teacher, taking into account the possibilities of differences of the Czech and Austrian environment. The theoretical part describes the main terms of stress. This part deals with the symptoms of stress condition, responses to stress and the phases of stress. The personality of the teacher …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 5. 2012
  • Supervisor: prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy