Patrik Paris

Bakalářská práce

Finanční krize 2007: příčiny a průběh do pádu banky Lehman Brothers

Financial crisis 2007: couses and it´s course to the fall of Lehman Brothers
Anotace:
Bakalářská práce analyzuje příčiny a průběh hypoteční krize ve Spojených státech amerických. Nejprve je poskytnut pohled na jednotlivé příčiny, které se podílely na jejím vzniku, a následném rozšíření do celého světa. Zde jasně narážíme na špatné nastavení bankovního systému, špatný vliv sekuritizace, střet zájmu ratingových agentur a také provádění nedůsledné politiky ze strany centrální banky a vlády …více
Abstract:
The bachelor thesis analyzes the causes and course of the mortgage crisis in the United States of America. At first, it is given a glimpse into the individual causes that have contributed to its origin and subsequent spread to the whole world. Here we clearly see the malfunctioning of the banking system, the bad impact of securitization, the focus of credit rating agencies, and the implementation of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2018
  • Vedoucí: Ondřej Šíma
  • Oponent: Daniela Čermáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74578