Bc. Jiří Mayer

Bakalářská práce

Řešení dopadů světové finanční krize 2008 na bankovní sektor v USA a Evropské unii

Impacts of Global Financial Crisis 2008 on Banking Sector of USA and the European Union
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je analýza jednotlivých příčin, které vedly k propuknutí americké hypoteční krize, popis průběhu této krize její následné rozšíření do Evropy a osvětlení jednotlivých programů a zásahů FEDu a ECB, které měly zmírnit průběh této krize. První kapitola definuje pojem finanční krize, druhá vysvětluje situaci v USA před vypuknutím krize, třetí popisuje průběh krize, čtvrtá …více
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is to analyze individual causes which led to outbreak of American mortgage crisis, to describe the course of this crisis and its resulting spread to Europe and follow-up clarification of individual programs and interventions of FED and ECB, which should moderate course of this crisis. The first chapter defines the term financial crisis, the second explains the situation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Bohuslava Doláková
  • Oponent: Mgr. Ing. Karel Urbanovský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta