Bc. Lucie Jiráková

Bakalářská práce

Moderní technologie a materiály ve vazbě na oceňování

Modern Technologies and Materials in Relation to Evaluation
Anotace:
Anotace Práce se zaměřuje na posouzení míry vlivu moderních materiálů a technologií na tržní hodnotu nemovitosti. Z rozsáhlé oblasti moderních materiálů a stavebních technologií se věnuje výplním stavebních otvorů, tj. zaměřuje se na materiály a technologie používané pro výrobu oken a dveří. Teoretická část práce obsahuje obecný popis technických vlastností oken a následně popis materiálů a technologií …více
Abstract:
Annotation The work is focused on considering the impact of modern materials a technologies on the fair market value. From the huge range of modern materials and building technologies the work is concentrated on fillings of windows and used materials. The theoretical part contains description of technical features of windows and subsequently description of materials and technologies used for production …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2012
  • Vedoucí: prof. Ing. Josef Michálek, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Oceňování majetku