Theses 

TVORBA HESEL S TEMATIKOU RACIONÁLNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO WIKIPEDII – Simona HEGEROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Fakulta tělesné kultury

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Aplikovaná tělesná výchova

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Simona HEGEROVÁ

Bakalářská práce

TVORBA HESEL S TEMATIKOU RACIONÁLNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO WIKIPEDII

Creating of passwords in theme of rational nutrion for Wikipedia

Anotace: Cílem této předkládané práce je přehledné zpracování tématu racionálního stravování jako originálních hesel pro internetovou encyklopedii ? Wikipedie. Wikipedie je celosvětově známá mnohojazyčná internetová encyklopedie, na jejímž obsahu se podílí dobrovolní přispěvovatelé ze všech koutů světa. Bakalářská práce vznikala pod záštitou projektu ? ?Studenti píší Wikipedii?. Tento projekt zprostředkovává spolupráci se školami na tvorbě a vylepšování odborných encyklopedických hesel na české Wikipedii. Metodika práce vychází z teoretických poznatků z odborných zdrojů (české i zahraniční) s tematikou racionálního stravování, dále osvojením pravidel a zásad pro editaci na Wikipedii. Výsledkem bakalářské práce je 19 nově vytvořených hesel s problematikou racionálního stravování, která byla následně zavěšena na internetovou encyklopedii ? Wikipedie.

Abstract: To achieve the target of presented thesis is clearly working theme of rational nutrion as original passwords for internet encyclopedia ? Wikipedia. Wikipedia is worldwide known multilingual internet encyclopedia on its content takes part voluntary contributories from all over the Word. The bachelor thesis arised under protection of the project ? ?Students write Wikipedia?. This project arranges cooperation with schools in creation and improving special encyclopedy passwords on czech Wikipedia. Metody of thesis comes out from theoretic knowledges from special sources (czech and foreign) in theme of rational food then adoption rules and principles for edition on Wikipedia. The result of the thesis is 19 new created passwords with issues of rational food which were hung on internet encyclopedia ? Wikipedia.

Klíčová slova: Wikipedie, racionální stravování, výživa, energetická bilance, výživová doporučení

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2013
  • Zveřejnit od: 31. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Iva Klimešová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.7.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 7. 2013 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury

Jak správně citovat práci

HEGEROVÁ, Simona. TVORBA HESEL S TEMATIKOU RACIONÁLNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO WIKIPEDII. Olomouc, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 00:00, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz