Bc. Simona Ruiderová

Diplomová práce

Inovace obsahu vzdělávání k přípravě praktické maturitní zkoušky z Písemné a elektronické komunikace

Innovation content education to prepare practical gradution exam Written elektronic communication
Anotace:
Cílem diplomové práce „Inovace obsahu vzdělávání k přípravě praktické maturitní zkoušky z Písemné a elektronické komunikace“ je snaha vytvořit intenzivní přípravu praktické maturitní zkoušky pro studijní obor, která bude splňovat rozsah a úspěch u zkoušky. Pomůže se zorientovat ve světě písemné a elektronické komunikace. Vytvořím jednotlivé části přípravy tak, aby došlo k rychlejšímu pochopení a ujasnění …více
Abstract:
The aim of the thesis "Innovation of education content to the preparation of practical graduation exams of written and electronic communication" is an effort to create an intense preparation of practical graduation exams for study, which will meet the scope and success of the exam. Help you to get oriented in the world written and electronic communications. I will create the individual parts of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2014
  • Vedoucí: Ing. Pavla Stejskalová
  • Oponent: Mgr. Petr Novák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta